Nejsme obyčejnou poradenskou službou, která pro zákazníka vypracuje dokumenty nebo produkt bez ohledu na to jak naše služby zákazníkovi pomohly. My společně s Vámi chceme být u řešení problémů až do konce a chceme jej za Vás nebo s Vámi vyřešit.Nejsme tedy obyčejnou poradenskou službou. Oproti jiným máme totiž jasnou vizi, postup práce a dáváme zákazníkům na naše práce záruku kvality.

V České republice je jen málo firem, které by při své činnosti nenarazily na problémy s požadavky na ochranu přírody. Často se tyto požadavky podobají nepřekonatelné vysoké zdi. Investor je vnímán jako ničitel a škůdce, kterému se musí stavět nové a nové překážky. Státní správa chce po něm nové průzkumy, nové dokumentace a nová povolení. Pokud si zvolíte špatné dodavatele těchto služeb, může se Vám celá investice velmi prodražit. Naší vizí je tedy pomáhat všem, kteří potřebují řešit požadavky na ochranu přírody a krajiny. Váš problém nás zajímá a chceme jej vyřešit. Vždy se snažíme hledat takové řešení, které by umožnilo realizaci Vaší investice a zároveň bylo v souladu s přírodou. Profesionalita, zkušenosti, vstřícnost a spolehlivost jsou naše základní atributy, které nabízíme všem, kdo naši pomoc potřebují. Navrhneme pro Vás takové řešení, které Vám pomůže rychleji a levněji investovat, a to v souladu s přírodou. Naši pomoc využijí zejména ti, kteří připravují nebo realizují: nové domy, průmyslové haly, vodní stavby, inženýrskou a dopravní infrastrukturu, golfová hřiště, kompenzační ekologická opatření, obnovy parků, management chráněných území.

  • EKOLOGICKÉ SLUŽBY
  • LEKTORSTVÍ
  • DIDAKTICKÉ POMŮCKY
ZOBRAZIT POSTUPY PRÁCE

Naše řešení a dokumenty mají vysoké procento úspěšnosti u investorů a jsou vždy akceptovatelná orgány státní správy.

Již na začátku uděláme pro vás zdarma předběžnou analýzu problematiky. Seznámíme Vás s postupem prací, se všemi riziky a náklady, které řešení obnáší. Pokud Vám nebude naše řešení vyhovovat, můžete odstoupit od spolupráce a nic Vás to nebude stát.

Naše záruka je dále podpořena kvalitní mnohaletou znalostí legislativy, postupů státní správy, znalostí problematiky v ochraně přírody a zejména předními odborníky v oblasti ochrana přírody a krajiny.

Záleží nám na spokojenosti zákazníků a část naší odměny bereme teprve až po úspěšném vyřízení Vašich problémů s ochranou přírody.