Naše letité zkušenosti

Troufáme si říct, že málokde najdete odborníky, kteří se podíleli na tvorbě legislativy v ochraně přírody, vytvářeli metodické postupy a strategie pro státní správu a ve státních službách úspěšně řešili velké mediální kauzy v ochraně vod a ochraně přírody. Po více jak desetiletém působení ve státním sektoru (Ministerstvo životního prostředí, ČIŽP) jsme se rozhodli své odborné zkušenosti uplatnit v soukromé praxi. Od roku 2012 jsme měli již několik desítek zákazníků a mezi nimi máme stálé partnery, kteří se opakovaně na nás s důvěrou obrací. Na každý projekt stavíme vždy speciální tým odborníků podle druhu služby a řešeného problému.

Kompletní ekologické, právní i GIS služby včetně projednání na úřadech při řešení problémů s požadavky na ochranu přírody a krajiny.

biologické hodnocení, ekologické poradenství

Biologické průzkumy, monitorování migrace zvěře přes liniové stavby, biologické hodnocení dle § 67 zákona 114/1992 Sb., hodnocení NATURA dle § 45i) zákona 114/1992Sb., dendrologické posudky a hodnocení dřevin, strategie a managementy chráněných území.

Posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona 100/2001 Sb., (dokumentace EIA, SEA) a hodnocení vlivu staveb na krajinný ráz dle § 12 zákona 114/1992 Sb.

Více než 10let přednáškové činnosti v oblasti ochrana přírody a krajiny, ochrana vod, dotace v oblasti životní prostředí, tvorba a výroba didaktických pomůcek např. deskových her.