Biologické průzkumy lokalit - příklady

ekologické poradenství , biologické hodnocení a průzkumy lokalit

 • Hydrobiologické průzkumy na malých vodních tocích (2012)
 • Plány péče pro 3 území NATURA - Libosad, Peklo a Veselský háj (2013)
 • Biologické průzkumy na řekách Skalice, Berounka, Volarský potok, Chvalšinský potok (2013)
 • Biologický průzkum vodního toku a nivy Brandýsek (2014)
 • Hydrobiologické průzkumy na říčce Čistá (2014)
 • Hydrobiologické průzkumy na říčce Čistá (2014)
 • Hydrobiologické průzkumy na Kotelském potoce (2014)
 • Hydrobiologické průzkumy na Jizerce - KRNAP (2015)
 • Hydrobiologický průzkum přítoku Jizery v Mladé Boleslavi (2015)
 • Hydrobiologický průzkum Labe v Jaroměři (2015)
 • Hydrobiologické průzkumy na Jizeře v trase Poniklá - Vilémov (2015)
 • biologický průzkum lokality na Nové vsi u Jablonce nad Nisou (2015)
 • biologický průzkum lokality Otrokovice - stavba protipovodňového opatření (2016)
 • biologický průzkum lokality Desná a Šumperk - stavba protipovodňového opatření (2016) 
 • biologický průzkum lokality MVE  Brozany (2016) 
 • biologický průzkum - VD Rozkoš (2016) 
 • biologický průzkum lokality Jablonec nad Nisou - územní plán a RD (2016)
 • Hydrobiologické průzkumy na Bělé (2017)
 • Hydrobiologické průzkumy na Jizerce (2017)
 • Hydrobiologický průzkum lokality Bočský potok (2017)
 • biologický průzkum lokality Vědomice - stavba RD (2017)
 • biologický průzkum lokality Velká Jesenice - terénní úpravy (2017)
 • biologický průzkum lokality Radostná pod Kozákovem (2017)
 • biologický průzkum lokality Tlustec - těžba čediče (2014-2019)
 • biologický průzkum lokality Chropně - louky - těžba štěrkopísku (2017)
 • biologický průzkum lokality Krčmaň - těžba písku (2018, 2019)
 • biologický průzkum lokality Štikov - obnova rybníků (2018)
 • biologický průzkum lokality Rumburk - stavba hal (2018)
 • biologický průzkum lokality Svitavy - stavba hal (2018) 
 • biologický průzkum lokality Přelouč - revitalizace parku a potoka (2018, 2019)
 • biologický průzkum lokality Sendražice - těžba štěrkopísku (2019)
 • biologický průzkum lokality Pulice - sanace těžebny (2019)
 • biologický průzkum lokality Duchcov, Nový Bor, Terezín - stavba hal (2019)
 • biologický průzkum lokality Jičín - cyklostezka (2019)