Biologické průzkumy lokalit

ekologické poradenství , biologické hodnocení a průzkumy lokalit

 • Hydrobiologické průzkumy na malých vodních tocích (2012)
 • Plány péče pro 3 území NATURA - Libosad, Peklo a Veselský háj (2013)
 • Biologické průzkumy na řekách Skalice, Berounka, Volarský potok, Chvalšinský potok (2013)
 • Biologický průzkum vodního toku a nivy Brandýsek (2014)
 • Hydrobiologické průzkumy na říčce Čistá (2014)
 • Hydrobiologické průzkumy na říčce Čistá (2014)
 • Hydrobiologické průzkumy na Kotelském potoce (2014)
 • Hydrobiologické průzkumy na Jizerce - KRNAP (2015)
 • Hydrobiologický průzkum přítoku Jizery v Mladé Boleslavi (2015)
 • Hydrobiologický průzkum Labe v Jaroměři (2015)
 • Hydrobiologické průzkumy na Jizeře v trase Poniklá - Vilémov (2015)
 • biologický průzkum lokality na Nové vsi u Jablonce nad Nisou (2015)