ekologické poradenství, biologické hodnoceníNáš řešitelský tým má bohaté zkušenosti ve státním i soukromém prostředí. Služby Ekologické poradenství vždy zabezpečují Ing. Mgr. Michal Pravec a Ing. Jolanta Pravcová. Dále je tým doplňován o významné odborníky z oboru botaniky, ichtyologie, ornitologie atd. Skladba týmu vždy záleží na aktuální potřebě projektu. To má své výhody zejména pro zákazníka. Vždy budeme mít k dispozici ty nejlepší odborníky na danou problematiku a budeme pro Vás zajímaví cenou. Nikoho nezaplatíte zbytečně.

biologické hodnocení, ekologické poradenství
 • 17 letá zkušenost v oboru ochrana přírody a krajiny
 • Z toho 6 let na České inspekci životního prostředí
 • Z toho 6 let na Ministerstvu životního prostředí
 • Z toho 5 let jako ekologický poradce 
 • Úspěšné řešení řady správních řízení
 • Tvorba legislativy v ochraně přírody a krajiny
 • Vedení procesu autorizace biologického hodnocení a tvorba metodiky na biologické hodnocení
 • Metodické vedení procesů přípravy a realizace ÚSES, ochrany významného krajinného prvku, ochrany krajinného rázu a ochrany dřevin
 • Publikační činnost: spoluautor kapitoly v publikaci „Zemědělský rok“ na téma Přírodě blízká opatření před povodněmi 2007
 • V rámci ekologického poradenství má na starosti problematiku dřevin, správních řízení, plánů péče a dokumentace dle zákona 100/ 2001 Sb.
ekologické poradenství , biologické hodnocení a průzkumy lokalit
 • 20letá zkušenost v oboru ochrana přírody a krajiny a ochrana vod
 • Z toho 4 roky na České inspekci životního prostředí
 • Z toho 8 let na Ministerstvu životního prostředí
 • Z toho 8 let jako ekologický poradce 
 • Více než 100 biologických hodnocení dle § 67 zákona 114/1992 Sb. 
 • Více než 50 hodnocení vlivu staveb na krajinný ráz dle § 12 zákona 114/1992 Sb. 
 • Tvorba legislativy v ochraně vod
 • Vedení procesu autorizace biologického hodnocení a tvorba metodiky na biologické hodnocení
 • Vypracování metodiky na ochranu krajinného rázu pro umísťování vysokých větrných elektráren
 • vypracování strategie ČR v ochraně před povodněmi
 • mluvčí ĆR v mezinárodních komisích na ochranu Labe a Odry a tvorba mezinárodních dokumentů (mezinárodní plány povodí Labe a Odry)
 • Publikační činnost: spoluautor kapitol v knize Význam údolních niv, (2013), publikování v časopisech Veřejná správa – Umísťování větrných elektráren do krajiny(2005), Města a obce - Přírodě blízká opatření před povodněmi v intravilánech obcí (2010)

V rámci ekologického poradenství má na starosti botaniku, hydrobiologii, plazy, obojživelníky a tvorbu expertních posouzení a biologických hodnocení.