Ing. Mgr. Michal Pravec

ekologické poradenství , biologické hodnocení a průzkumy lokalit
 • 20letá zkušenost v oboru ochrana přírody a krajiny a ochrana vod
 • Z toho 4 roky na České inspekci životního prostředí
 • Z toho 8 let na Ministerstvu životního prostředí
 • Z toho 8 let jako ekologický poradce 
 • Více než 100 biologických hodnocení dle § 67 zákona 114/1992 Sb. 
 • Více než 50 hodnocení vlivu staveb na krajinný ráz dle § 12 zákona 114/1992 Sb. 
 • Tvorba legislativy v ochraně vod
 • Vedení procesu autorizace biologického hodnocení a tvorba metodiky na biologické hodnocení
 • Vypracování metodiky na ochranu krajinného rázu pro umísťování vysokých větrných elektráren
 • vypracování strategie ČR v ochraně před povodněmi
 • mluvčí ĆR v mezinárodních komisích na ochranu Labe a Odry a tvorba mezinárodních dokumentů (mezinárodní plány povodí Labe a Odry)
 • Publikační činnost: spoluautor kapitol v knize Význam údolních niv, (2013), publikování v časopisech Veřejná správa – Umísťování větrných elektráren do krajiny(2005), Města a obce - Přírodě blízká opatření před povodněmi v intravilánech obcí (2010)

V rámci ekologického poradenství má na starosti botaniku, hydrobiologii, plazy, obojživelníky a tvorbu expertních posouzení a biologických hodnocení.