Ing. Mgr. Michal Pravec

ekologické poradenství , biologické hodnocení a průzkumy lokalit
  • 15letá zkušenost v oboru ochrana přírody a krajiny a ochrana vod
  • Z toho 4 roky na České inspekci životního prostředí
  • Z toho 8 let na Ministerstvu životního prostředí
  • Tvorba legislativy v ochraně vod
  • Vedení procesu autorizace biologického hodnocení a tvorba metodiky na biologické hodnocení
  • Vypracování metodiky na ochranu krajinného rázu pro umísťování vysokých větrných elektráren
  • vypracování strategie ČR v ochraně před povodněmi
  • mluvčí ĆR v mezinárodních komisích na ochranu Labe a Odry a tvorba mezinárodních dokumentů (mezinárodní plány povodí Labe a Odry)
  • Publikační činnost: spoluautor kapitol v knize Význam údolních niv, (2013), publikování v časopisech Veřejná správa – Umísťování větrných elektráren do krajiny(2005), Města a obce - Přírodě blízká opatření před povodněmi v intravilánech obcí (2010)

V rámci ekologického poradenství má na starosti botaniku, hydrobiologii, plazy, obojživelníky a tvorbu expertních posouzení a biologických hodnocení.