EIA A KRAJINNÝ RÁZ

Posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona 100/2001 Sb., (dokumentace EIA, SEA) a hodnocení vlivu staveb na krajinný ráz dle § 12 zákona 114/1992 Sb.