Řešení na klíč

Kompletní ekologické, právní i GIS služby včetně projednání na úřadech při řešení problémů s požadavky na ochranu přírody a krajiny.

V rámci tohoto balíku je nejen zpracování všech nezbytných dokumentů – EIA, SEA, biologické hodnocení, hodnocení NATURA, hodnocení vlivu stavby na krajinný ráz, řešení výjimek na zvláště chráněné druhy, ale zejména nejefektivnější a úspěšné řešení vašeho problému, tak aby vaše náklady byly co nejnižší. Zastupování před úřady ve všech kolech projednávání je v této službě samozřejmostí.