BIOLOGICKÉ EXPERTÍZY

biologické hodnocení, ekologické poradenství

Biologické průzkumy, monitorování migrace zvěře přes liniové stavby, biologické hodnocení dle § 67 zákona 114/1992 Sb., hodnocení NATURA dle § 45i) zákona 114/1992Sb., dendrologické posudky a hodnocení dřevin, strategie a managementy chráněných území.