Ing. Jolanta Pravcová

biologické hodnocení, ekologické poradenství
  • 17 letá zkušenost v oboru ochrana přírody a krajiny
  • Z toho 6 let na České inspekci životního prostředí
  • Z toho 6 let na Ministerstvu životního prostředí
  • Z toho 5 let jako ekologický poradce 
  • Úspěšné řešení řady správních řízení
  • Tvorba legislativy v ochraně přírody a krajiny
  • Vedení procesu autorizace biologického hodnocení a tvorba metodiky na biologické hodnocení
  • Metodické vedení procesů přípravy a realizace ÚSES, ochrany významného krajinného prvku, ochrany krajinného rázu a ochrany dřevin
  • Publikační činnost: spoluautor kapitoly v publikaci „Zemědělský rok“ na téma Přírodě blízká opatření před povodněmi 2007
  • V rámci ekologického poradenství má na starosti problematiku dřevin, správních řízení, plánů péče a dokumentace dle zákona 100/ 2001 Sb.