Naše vize

V České republice je jen málo firem, které by při své činnosti nenarazily na problémy s požadavky na ochranu přírody. Často se tyto požadavky podobají nepřekonatelné vysoké zdi. Investor je vnímán jako ničitel a škůdce, kterému se musí stavět nové a nové překážky. Státní správa chce po něm nové průzkumy, nové dokumentace a nová povolení. Pokud si zvolíte špatné dodavatele těchto služeb, může se Vám celá investice velmi prodražit. Naší vizí je tedy pomáhat všem, kteří potřebují řešit požadavky na ochranu přírody a krajiny. Váš problém nás zajímá a chceme jej vyřešit. Vždy se snažíme hledat takové řešení, které by umožnilo realizaci Vaší investice a zároveň bylo v souladu s přírodou. Profesionalita, zkušenosti, vstřícnost a spolehlivost jsou naše základní atributy, které nabízíme všem, kdo naši pomoc potřebují. Navrhneme pro Vás takové řešení, které Vám pomůže rychleji a levněji investovat, a to v souladu s přírodou. Naši pomoc využijí zejména ti, kteří připravují nebo realizují: nové domy, průmyslové haly, vodní stavby, inženýrskou a dopravní infrastrukturu, golfová hřiště, kompenzační ekologická opatření, obnovy parků, management chráněných území.