Postup práce

 • EKOLOGICKÉ SLUŽBY
 • LEKTORSTVÍ
 • DIDAKTICKÉ POMŮCKY

 

EKOLOGICKÉ SLUŽBY

 • V případě ekologických služeb jako první krok pro vás zdarma uděláme předběžné vyhodnocení situace. Vyhodnotíme rizika řešení – ekologické i správní a navrhneme pro vás nejlepší správní a odborný postup.
 • V druhém kroku provádíme podrobnou analýzu území, všech relevantních správních řízení a nezbytné biologické průzkumy.
 • Ve třetím kroku vyhodnotíme Váš záměr a navrhneme kompenzační opatření, tak, aby projekt uspěl u orgánů státní správy.
 • V následném kroku dojednáme s úřady oboustranně schůdná řešení.
 • V pátém kroku vytváříme konečnou dokumentaci (EIA, SEA, biologické hodnocení, NATURA, krajinný ráz, aj.) v podobě, které se odevzdávají státním úřadům.

 

LEKTORSKÉ SLUŽBY A TVORBA DIDAKTICKÝCH POMŮCEK

 • navrhneme zdarma sylabus přednášek nebo rámec daného materiálu. V tomto kroku vytýčíme hlavní cíle a kroky postupu příprav, realizace a náklady na řešení.
 • V druhém kroku provádíme podrobnou analýzu problematiky, modelovou ukázku hodiny nebo části didaktické pomůcky.
 • Ve třetím kroku vytváříme celý soubor přednášek a realizujeme odborné a grafické provedení požadovaného materiálu.
 • V následném kroku uskutečňujeme přednášky nebo dokončíme finální podobu pedagogické pomůcky. Přednášky jsou uskutečňovány v interaktivní a zábavné formě.
 • V posledním krokuzabezpečíme výrobu (tisk a balení) finálních produktů.